Gebruiksvoorwaarden

Introductie

 • Deze voorwaarden en condities ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle gebruik van de website beschikbaar op Soccer Wiki en zijn spelletjes, competities, inhoud en diensten, inclusief zonder enige beperking de communicatie dienst zoals lager bepaald ("de Website"). Dit geldt ook voor al het materiaal door jou ingediend, gepost of op een andere manier op de website geplaatst, samen met al het materiaal, opmerkingen, berichten en andere mededeling aan, van of met gebruik van de website, enig deel ervan of aanverwante diensten ("Mededelingen").
 • Door het gebruik van de website geef je aan Soccer Wiki aan dat je deze Voorwaarden begrijpt, ze accepteert en in staat bent ze te accepteren en dat je instemt je aan deze Voorwaarden te houden. Als je deze Voorwaarden niet begrijpt of accepteert wordt je geacht de website of enig deel ervan niet te gebruiken, inclusief zonder enige beperking door het maken van mededelingen.
 • Als je jonger bent dan 18 jaar en deze Voorwaarden niet begrijpt vraag dan a.u.b. een ouder of begeleider om je de voorwaarden uit te leggen.
 • Soccer Wiki kan regelmatig wijzigingen aanbrengen aan deze Voorwaarden. Deze wijzigingen zullen onmiddellijk ingaan van zodra ze te bekijken zijn via en.soccerwiki.org/terms-main.php
 • .

Ga naar Boven

Gebruik van de Website

 • Soccer Wiki geeft je een niet-exclusieve, beperkte licentie om de Website te downloaden en hem te gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel, privégebruik enkel via het Internet. Je mag dit recht niet overdragen, in sub-licentie geven of verhandelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Soccer Wiki. Deze Voorwaarden en de rechten die ze je geven, geeft jou geen enkele titel of eigendom binnen de Website en mag niet worden uitgelegd als een verkoop of overdracht van enig eigendoms- of ander recht.

Ga naar Boven

Intellectuele Eigendomsrechten

 • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld behoren tot en berusten bij Soccer Wiki alle kopieerrechten, ontwerprechten, databankrechten, patentrechten, handelsmerken en handelsimagorechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten binnen de Website, of zijn ze in licentie gegeven aan Soccer Wiki.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten van Soccer Wiki zijn bij deze gesteld en gereserveerd.
 • Alle handelsnamen van derden en de handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Soccer Wiki bied geen garantie of representatie in de verbanden. Nog specifieker, Soccer Wiki claimt of beweert geen enkel recht om titels of aandelen van een forum, informatie of data bevat van een website van een derde partij dat betrekking heeft tot echte wereld eventementen, mensen, organisaties, team, clubs, plaatsen, stadiums, bedrijven of competities (Echte wereld data)
 • Alle Echte Wereld Gegevens en alle rechten in de Echte Wereld Gegevens zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren en Soccer Wiki heeft geen en representeert geen enkele connectie of verbinding met enige Echte Wereld Gegevens of enig onderwerp in de Echte Wereld Gegevens.
 • Realistische Wereld Data is enkel in de website inbegrepen om informatie te verstrekken en om realistiche wereldfeiten eerlijk en waarheidsgetrouw weer te geven

Ga naar Boven

Beperkingen en Verplichtingen

 • Je ging niet akkoord met:
  • Computerkraak, poging om, wijzig te hacken, pas aan, fuseer, vertaal, decompile, demonteer, decompile of keer ingenieur om of creëer afgeleid werken uit de Website of informaties bevatten in het, naar de volledigste omvang toestond door toepasbare wet
  • verwijderen, uitschakelen, wijzigen, aanvullen of knoeien met een programma-code of de gegevens, auteursrechten, handelsmerken of andere kennisgevingen van eigendomsrechten en legenden die op of in de Web Site
  • maak de Website of ieder Spel beschikbaar voor iedere derde partij;
  • het maken van software die gegevens of werkzaamheid namaakt;
  • gebruik of de deal in de Web Site, behalve zoals toegestaan door deze Algemene voorwaarden
  • omvatten contactgegevens ter bevordering van de communicatie buiten de website, in enige communicatie
  • gebruik uw toegang tot de Web Site, of verzamelde informatie, voor het zenden van ongewenste massa-emails.
  • Enig publiek of commercieel gebruik maken van de Web Site zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging van Soccer Wiki.
  • stel hypertext links, URL Links, grafische links, hyperlinks of andere directe verbindingen, met als doel een voordeel of winst, beschikbaar voor de website, zonder schriftelijke toestemming van Soccer Wiki vooraf;
  • afbeelden, publiceren, kopiëren, printen, posten of op een andere manier gebruiken van de Web Site en de informatie daarin ten voordele voor enige derde partij of web site zonder Soccer Wiki's vooraf geschreven toestemming;
  • de Website of iedere vorm van communicatie te gebruiken of te verwerken of om de informatie die de Website bevat oneerlijk of voor illegale of immorele doeleinden te gebruiken.
  • de Website of iedere vorm van communicatie te gebruiken of te verwerken of om de informatie die de Website bevat oneerlijk of voor illegale of immorele doeleinden te gebruiken.
  • verwijder of omzeil elke vorm van auteursrecht, beschermde merknamen of patenten

Ga naar Boven

Website

 • Websties van een derde partij en online services waarvan de webstie links ("External Sites") niet zijn geverifieerd of bekeken door Soccer Wiki.
 • Alle gebruik en toegang naar Externe Sites gebeurt op eigen risico.
 • Elke gebruikersnaam en elk wachtwoord dat aan jou gegeven wordt is strikt persoonlijk, zodat jij de website kan betreden en gebruiken. Het mag niet worden doorgegeven aan een derde partij zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Soccer Wiki.
 • Alle communicatie die door Soccer Wiki wordt verstuurd en bijlages hiervoor zijn alleen bedoeld voor de geadresseerde en/of andere die geautoriseerd zijn om ze te ontvangen.

Ga naar Boven

Betrouwbaarheid

 • Soccer Wiki verzorgt en onderhoud de Web Site voor persoonlijk vermaak, op een "als" basis en is alleen verantwoordelijk voor het verzorgen van de service met redelijke vaardigheid en zorg.
 • Soccer Wiki geeft geen andere garantie in connectie met de Web Site en tot het maximale wettelijke toegestane, Soccer Wiki sluit verantwoordelijkheid voor uit:
  • welk verlies of schade dat zich voordoet dan ook, inclusief zonder limiet direct, indirect, speciaal, bestraffende of voortvloeiende verlies uit enig probleem dat Soccer Wiki bewust van is gemaakt;
  • De nauwkeurigheid, valuta of geldigheid van de informatie en het materiaal binnen alle gesprekken of de Web Site;
  • elke onderbreking of vertraging in het updaten van de website;
  • elke onjuiste of onzorgvuldige informatie op de Website;
  • De overtreding van welke persoon dan ook, op iedere copyright of andere intellectuele auteursrechten van welke derde partij dan ook, doormiddel van welke communicatie dan ook, of gebruik van de Web Site;
  • de beschikbaarheid, kwaliteit, inhoud of aard van Externe Sites;
  • elke transactie betreffende Externe Sites;
  • elke hoeveelheid of soort verlies of schade veroorzaakt door virussen of andere slechte software die schade kan toebrengen aan de computerapparatuur, software, data of andere eigendom van een gebruiker, veroorzaakt door het binnengaan, gebruiken of downloaden van de Web Site, of elke Communicatie;
  • alle verklaringen, garanties, voorwaarden en andere voorwaarden die maar voor dit bericht effect zou hebben.
 • Soccer Wiki garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten werkt.
 • Voetbal Wiki is niet aansprakelijk in iedere situatie wegens het niet-nakomen van enige verplichting onder deze overeenkomst uit te voeren, indien een dergelijk verzuim wordt veroorzaakt door het optreden van onvoorziene onvoorziene buiten de redelijke controle van een dergelijke partij, inclusief maar niet beperkt tot internet uitval, communicatie storingen, brand, overstroming, oorlog of daad van God.
 • Behalve zoals hierboven zijn er geen andere garanties, voorwaarden , expliciet of impliciet, wettelijk of anderszins, en al deze voorwaarden worden hierbij uitgesloten, voor zover maximaal is toegestaan door de wet.
 • Deze voorwaarden hierboven zijn onderworpen aan uw wettelijke en gewoonte rechten van de consument en houdt geen beperking aan de rechten die u zou kunnen hebben als consument, die niet mogen worden uitgesloten op grond van het toepasselijk recht, noch zal het uitsluiten of beperken Soccer Wiki de aansprakelijkheid voor dood of persoonlijk letsel als gevolg van haar nalatigheid, noch enige frauduleuze voorstelling.
 • Je gaat ermee accoord dat, betrekking hebbend op je gebruik van de Website, je jezelf niet zult gedragen op een manier die onwettig is of die aanleiding geeft tot civiele of criminele aansprakelijkheid of die de Website in opspraak kan brengen.
 • Je gaat er mee akkoord dat je verantwoordelijk bent en blijft voor het bewaren van de identiteit van jouw wachtwoord en je ledenaccount en voor alle activiteiten die op die account gebeuren.
 • U vrijwaart en houdt Soccer Wiki en Voetbal Wiki's filialen en Voetbal Wiki's functionarissen, directeuren, eigenaren, agenten, informatieleveranciers, dochterondernemingen, licentiegevers en licentiehouders (gezamenlijk de "Gevrijwaarde Partijen") te vrijwaren van en tegen elke aansprakelijkheid en kosten (inclusief redelijke advocatenkosten) die de Gevrijwaarde partijen in verband met een claim die voortvloeit uit een schending door u van deze Voorwaarden of vorderingen die voortvloeien uit uw gebruik van de website geen Communicatie en elk gebruik van uw lidmaatschap account. U zal uw uiterste best doen om met Soccer Wiki werken aan de verdediging tegen eventuele claims. Voetbal Wiki behoudt zich het recht voor om op eigen kosten Soccer Wiki's, op de exclusieve verdediging en controle over elke zaak die anderszins onderworpen aan schadeloosstelling door u.

Ga naar Boven

Beëindiging

 • Zonder afbreuk te doen aan eventuele andere rechten kan Soccer Wiki, verwijderen, te beperken, te annuleren of toegang te schorten tot en gebruik van de Website en een gedeelte ervan zonder voorafgaande kennisgeving, indien zij van oordeel is (naar eigen goeddunken) die u hebt overtreden van een van deze Voorwaarden.

Ga naar Boven

Privacy en Data Beleid

 • Soccer Wiki zal alleen informatie die ze over u heeft verkregen gebruiken in overeenstemming met de Data Protection Act 1998.
  • Soccer Wiki kan je vragen naar bepaalde informatie en je mag persoonlijke gegevens op de website zetten (bijvoorbeeld je naam, email adres en contact gegevens) wanneer je aanmeld op de website.
  • Voetbal Wiki kan ook opnemen welke delen van de Website en diensten waar u geïnteresseerd bent in en door de gebruiker het verkeer patronen en site gebruik. Deze gegevens worden veilig bewaard in overeenstemming met een interne veiligheidsbeleid en kan worden gebruikt:
   • het verwerken van uw Communications, uw inschrijving op de website en in staat te stellen uw gebruik van de website en de bijbehorende diensten;
   • open en activeer je account en voorzie je van een up to date, efficiënte en betrouwbare service;
   • prijsvragen beheren;
   • het algemene verloop van de Website
  • Google en de DoubleClick DART cookie:
   • Google, als een derde-partij verkoper, gebruikt cookies om deze site van advertenties te voorzien.
   • Het gebruik van het DART cookie door Google maakt het mogelijk om advertenties aan gebruikers aan te bieden gebaseerd op hun bezoek aan deze en andere pagina's op het Internet.
   • Gebruikers kunnen opteren het DART cookie niet te gebruiken door de Google hanteert een inhoudelijk netwerk privé beleid te bezoeken.
   • Wij maken gebruik van derden reclame bedrijven om advertenties te dienen wanneer u onze website bezoekt.
   • Deze bedrijven kunnen informatie over je bezoek aan deze en andere websites gebruiken (niet je naam, adres, email adres of telefoonnummer), om je advertenties over artikelen en diensten aan te bieden die voor jou interessant kunnen zijn.
   • als je meer informatie wenst over deze zaken en je opties wilt weten in relatie tot het niet ontvangen van deze informatie gebruikt door deze bedrijven, bezoek dan alstublieft de Network Advertising Initiative website.
  • Door het opgeven en doorgeven van deze gegevens gaat u akkoord met het gebruik.
  • Van tijd tot tijd kan Soccer Wiki telefoongesprekken opnemen en monitoren voor training doeleinden en om onze dienstverlening te verbeteren.
  • Voetbal Wiki zal nooit gevoelige informatie over je verzamelen zonder je expliciete toestemming.
  • In overeenstemming met de Data Protection Act 1998, Soccer Wiki is geregistreerd met de Information Commissioner Z1222362.
  • Wanneer je het idee hebt dat Soccer Wiki informatie over jou heeft die niet waar is, of waarvan je niet wil dat Soccer Wiki die infomatie heeft, neem dan contact op met Soccer Wiki op de onderstaande wijze. Soccer Wiki zal de gegevens dan zoals gevraagd aanpassen of verwijderen zo snel dat mogelijk is.
  • Als u enig ander bezorgdheid hebt over uw privacy, dit privacy beleid of deze Web Site neemt u dan alstublieft contact op met Soccer Wiki zoals hieronder beschreven.

  Ga naar Boven

  Marketing Communicaties

  • Soccer Wiki geeft u een keuze of u wel of niet wilt dat Soccer Wiki of andere gerespecteerde bedrijven contact met u opnemen over komende aanbiedingen, gebeurtenissen en nieuwe services of gerelateerde activiteiten die u bruikbaar zou kunnen vinden. Soccer Wiki zal geen persoonlijke informatie aan andere bedrijven verkopen maar Soccer Wiki zou u graag op de hoogte willen houden over de ontwikkeling op de Web Site en bepaalde Games en Soccer Wiki zou graag gegevens willen delen met andere gerespecteerde bedrijven die interessante aanbiedingen en informatie voor u zouden kunnen hebben (binnen of buiten de EU).
  • Soccer Wiki zal u geen commercieele emails sturen, of persoonlijke informatie doorspelen aan derden behalve als u hiermee instemt of dit in het verleden al gedaan heeft.

  Ga naar Boven

  Cookies

  • Soccer Wiki gebruikt cookies op de Web Site. Cookies zijn een manier om informatie zoals of u de Web Store heeft bezocht dat op uw computer wordt vastgelegd en gebruikt wordt door Soccer Wiki om de Web Site te verbeteren en de services die voor u beschikbaar zijn. Als u niet wilt dat Soccer Wiki cookies gebruikt wanneer u de Web Site gebruikt past u dan alstublieft uw internet browser settings aan om geen cookies te accepteren. Uw computers help file zou u moeten vertellen hoe dit te doen maar let er alstublieft op dat dit uw mogelijkheid om de Web Site en Games te gebruiken kan beïnvloeden.
  • Als je de cookies niet uit zet, zal de website er naar vragen en en gegevens opslaan inclusief naam en email adres en kan automatisch bepaalde informatie invoegen over het abonnement of Communicatie formulieren, zodat u de website kunt gebruiken met minder formulieren te moeten invullen.

  Ga naar Boven

  Algemene Algemene Voorwaarden

  • Alle vragen, commentaren of vragen moeten via e-mail worden gestuurd naar [email protected]
  • Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Soccer Wiki en zal toegepast worden op alle andere contract voowaarden die u zou kunnen voorstellen.
  • Het onvermogen om eender welke van deze Voorwaarden af te dwingen zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige voorwaarde of recht.
  • Indien enig deel van deze Voorwaarden niet uitvoerbaar blijkt te zijn, zal het worden opgevat zo veel mogelijk aan de bedoeling en de rest van de bepalingen blijven volledig van kracht.
  • De Website is bedoeld voor en gericht op het Verenigd Koninkrijk en geen vertegenwoordiging of garantie wordt gegeven over het al dan niet overeenkomen van de Website met de regelgeving en lokale wetten van elk ander land.
  • Gebruik van Soccer Wiki en deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Engeland die de interpretatie zal regeren, toepassing en ingaan van al de bovenstaande toestemmingen, uitsluitingen, licensies en voorwaarden voor gebruik en zullen worden vastgesteld in overeenstemming met de wetten van Engeland en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van het Engelse gerechtshof.
 • De Engelstalige versie van deze voorwaarden is de overheersende en gezaghebbende versie en elke vertaling van deze voorwaarden dient enkel als referentie.
 • Ga naar Boven

  Aanvullende Voorwaarden voor het gebruik van Google Maps

  • Door het gebruiken van de Soccer Wiki Google Maps Uitvoering, stem je ermee in om gebonden te zijn door Google Algemene Voorwaarden.

  1 november, 2011

  Wij kunnen altijd deze regels en voorwaarden aanpassen zonder te waarschuwen.

  Alstublieft controleer regelmatig.

  Als je Soccer Wiki blijft gebruiken na een doorgevoerde verandering, geef je hiermee aan dat je die verandering hebt geaccepteerd.

  Ga naar Boven